Mahkeme, Rize İkizdere’de yapımına devam edilen taş ocağına yönelik ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti!

Rize‘nin İkizdere ilçesi Eskincedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapımına devam edilen taş ocağına yönelik yöre halkının “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararına karşı Rize İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonuçlandı. Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, “Mahkeme iptal kararı verdi” dedi.

Rize’nin İkizdere ilçesi Eskincedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapımına devam edilen taş ocağına karşı yöre halkı ve avukat Yakup Şekip Okumuoğlu tarafından 21 Ocak 2021 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararına karşı Rize İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.

Davanın Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu şunları söyledi:

“ÇED ihbarına karşı açtığımız davada bilirkişi raporu önce bizim lehimize karar verdi. Sonrasında Cengiz İnşaat özel bir rapor sundu o özel rapora göre mahkeme ek rapora gönderdi. Ek rapora gönderince bilirkişiler bizim lehimize, çevre ve doğanın zarar göreceğine dair beyanlarından döndüler, bunun üzerine mahkeme davayı reddetti. Biz bunun üzerine Danıştay’a temyiz ettik. Bilirkişinin tarafsızlığını yitirdiğini iddia ettik ve Danıştay’da bilirkişilerin tarafsızlığı konusunda şüphe oluştuğundan dolayı yeniden başka bir heyette keşif yapılmasını gereğiyle kararı bozdu. Bunun üzerine geçen sene hep beraber keşif yaptığımız yeni bir heyetle o heyet iyi bir rapor sundu. Tekrar ek rapor gönderdi idare mahkemesi, ‘Bir daha bakın şu konulara’ diye davalı tarafın doğrultusunda ama yeni heyet ‘hayır’ dedi. Heyet ‘Biz ne diyorsak o şu an daha önceki dediklerimiz geçerlidir’ dedi. Bunun üzerine de iptal kararı verdi.

“Mahkeme iptal kararı verdi”

Rize İdare Mahkemesi’nin aldığı bu yeni karar bir hafta önce geldi. Mahkeme iptal kararı verdi. Cengiz’in, Ulaştırma Bakanlığı’nın almış olduğu ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal oldu. ÇED gerekli değildir kararına göre Cengiz İnşaat orada çalışıyordu ve o projenin de ömrü 2023 Kasım ayında bitiyordu; ÇED raporunda öyle söylüyorlardı 3 yıllık bir çalışmaydı. O 3 yıllık çalışmada ‘ÇED gerekli değildir’ kararından sonra Kasım 2023’te doluyordu, fakat dolmuş olmasına rağmen halen projeye devam ediyorlardı.”

“Cengiz İnşaat, oradan pılını pırtısını toplayıp gidecek”

Okumuşoğlu, “Rize İdare Mahkemesi’nin bu kararı sonrası Eskencidere Vadisinde ne olacak” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır”

Rize İdare Mahkemesi’nin 2024/448 sayılı açıklanan karar tebligatında şöyle denildi:

Davacılar tarafından; Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olarak tesis edildiği ileri sürülerek iptali istenirken, davalı adına yapı ve yapı İnş. taahhüt. San. ve tic. aş. dilekçesinde; dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmaktaydı.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile yukarıda özetlenen bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; dava konusu Rize ili, İkizdere ilçesi, Cevizlik ve Gürdere Köyü mevkiinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmek istenilen “ER: 3396069 ruhsat numaralı Cevizlik Bazalt Ocağı Projesi” ile ilgili olarak tesis edilen 21/01/2021 tarihli ve E.202111 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren (15) gün içerisinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 15/05/2024 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.” (ANKA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir